Vremenska linija

JANUAR
2024.
FEBRUAR
2024.

JUN
2024.

Modra Stena

U planu je organizovanje prvog Go Kampa u Modroj Steni sa inostranim učešćem!

NOVEMBAR
2024.

JUNIORSKO PRVENSTVO SRBIJE

Juniorsko prvenstvo Srbije 2024. će biti organizovano krajem godine u Nišu u saradnji sa GOSS

DECEMBAR
2024.

NISOPEN 2024.

Turnir NISOPEN 2024 se planira krajem godine u saradnji sa GOSS.